Adverteren

Adverteren in de Kiva

Het is mogelijk om te adverteren in de Kiva. Alleen advertenties die door de redactie zijn goedgekeurd, zullen worden geplaatst.

De tarieven zijn als volgt:

Soort advertentie

Prijs per jaar

Adverteren in ons tijdschrift op A5 formaat čn op onze elektronische nieuwsbrief: beide 4 x per jaar

€ 150,-

Adverteren op onze website

€ 100,-

Combinatiepakket van de twee bovenstaande mogelijkheden

€ 225,-

Wilt u adverteren in de Kiva, neem dan even contact op met de redactie.
E-mail:
dekiva@hotmail.com