Kiva-reeks

NIEUW!

Er is een nieuw deel verschenen in de Kiva Reeks:

Indianen in Veelvoud van Frans Wojciechowski

Het boek heeft 352 bladzijden en veel afbeeldingen en kaarten in kleur en zwart-wit. Prijs: € 29,95 (exclusief portokosten).

Toen Europa in de 16e eeuw begon met de kolonisatie van Noord-Amerika, leefden daar honderden vaak veel van elkaar verschillende inheemse volken. Deze verschillen uitten zich op vele gebieden, zoals sociale en politieke organisatie, materiële cultuur, middelen van bestaan, taal en religie.
In de vorige eeuw heeft de Amerikaanse antropologie om meer grip te krijgen op deze grote verscheidenheid, inheems Noord-Amerika verdeeld in een aantal Culture Areas. Deze cultuurgebieden hadden intern vergelijkbare geografische en klimatologische omstandigheden, hetgeen bevorderde dat de er levende inheemse volken verwante culturen en levenswijzen ontwikkelden.
In Europa is het gegeven van de grote verscheidenheid van inheems Noord-Amerika merendeels versluierd gebleven achter de prominente plaats die de Indiaanse volken van slechts een van deze cultuurgebieden in de beeldvorming hebben gekregen, namelijk de Indianen van de Grote Vlakten. Deze Indiaanse volken, in Nederland beter bekend onder de naam Prairie Indianen, zijn voor de gemiddelde Europeaan synoniem met de Noord-Amerikaanse Indianen.
Voorliggend boek wil de eenzijdigheid van dit beeld bijstellen middels het de revue laten passeren van Indiaanse volken uit de diverse cultuurgebieden, waarbij de grote onderlinge verschillen duidelijk naar voren komen.
Indianen in Veelvoud – De grote verscheidenheid van volken, talen en culturen van inheems Noord-Amerika, 352 bladzijden, 242 afbeeldingen, 37 kaarten en een uitgebreide literatuurlijst.

Bestelinformatie

Indianen in Veelvoud – De grote verscheidenheid van volken, talen en culturen van inheems Noord-Amerika (ISBN 978-90-816068-5-1) is uitgegeven door Stichting De Kiva (www.dekiva.nl) en per e-mail te bestellen via dekiva@hotmail.com of telefonisch bij De Kiva (contactpersoon Anja van der Burgt-Disco): T 0493-696991.

Verkoopprijs is € 29,95.

Indianen in Veelvoud voor en achter

Indianen in Veelvoud blz 46-47

Indianen in Veelvoud blz 266-267

Indianen in Veelvoud blz 104-105

IJs-Indianen toen en nu van Hugo J. Vos

Het boek heeft 320 bladzijden en veel afbeeldingen en kaarten in kleur en zwart-wit.

Prijs: € 24,95 (exclusief portokosten). Hiervan gaat € 10,- naar het Kiva Taalfonds.

Ver in het Hoge Noorden leven zo’n 20 Indianenvolken in een omgeving waar dat niet vanzelf gaat. Bittere kou en honger eisten vroeger hun tol. En na de komst van de blanken kwamen daar ziekten, alcohol en misbruik bij. Toch hebben de IJs-Indianen tot op de dag van vandaag hun cultuur en hun taal weten te behouden. Ver weg van grote blanke steden leven ze in kleine dorpjes en voorzien ze door jacht en visserij in hun onderhoud.

Dit boek behandelt alle Indianenvolken van het Hoge Noorden. Naast de traditionele cultuur en de geschiedenis besteedt Hugo J. Vos veel aandacht aan de hedendaagse situatie van de Indianen met nadruk op hun strijd om behoud van hun land, hun zelfbestuur en hun eigen cultuur.

Maak dankzij de vlot geschreven hoofdstukken en de vele foto’s en kaarten kennis met de minst bekende Indianenvolken van Noord-Amerika en ontdek hoe kleurrijk hun verleden, heden en toekomst is.

IJs-Indianen toen en nu (ISBN 978-90-816068-2-0) is uitgegeven door Stichting De Kiva (www.dekiva.nl) en per e-mail te bestellen via dekiva@hotmail.com of telefonisch bij De Kiva (contactpe

IJs-Indianen cover

IJs-Indianen D2 B

IJs-Indianen blz

rsoon secretaris Anja van der Burgt-Disco): T 0493-696991.Hier enkele foto’s:

 

 

Kiva_logoDe Kiva  Reeks

Ook geven we de Kiva Reeks uit, een  serie boeken en brochures over en door Indianen. De opbrengst komt ten goede aan  het Kiva taalfonds.

Eerder verschenen in de Kiva Reeks:

 1. F.L. Wojciechowski, Cultuur in crisis - Ghost Dance en Peyote Religie bij de Prairie Indianen (Bennebroek 1978) 14 blz. met illustraties.
   
 2. F.L. Wojciechowski, De Irokezen. Een ethnohistorisch overzicht van de vroeg-historische periode tot de huidige tijd (Bennebroek 1979) 39 blz. met kaarten en illustraties.
   
 3. Mike Cryingwind (White Wolf), Words from Within - gedichten uit de gevangenis (Bennebroek 1980) 40 blz.
   
 4. J. Heijink, Van Beringstraat tot Wounded Knee - de  Noord-Amerikaanse Indianen in vogelvlucht (Bennebroek & Zandvoort 1983) 30 blz. met illustraties.
   
 5. J. Heijink, Dr Herman F.C. ten Kate en de Apache Indianen (Bennebroek 1983) 18 blz. en 21 foto's.
   
 6. L. E. Krosenbrink-Gelissen, Canadese Indiaanse vrouwen op zoek naar hun identiteit (Bennebroek 1985) 95 blz. met kaarten.
   
 7. G. W. Bolhuis, Het moderne Indiaanse verzet (Amsterdam 1990) 60 blz met kaarten.
   
 8. Chief Lone Otter (Donald E. Treadwell), My People the Unkechaug - the story of a  Long Island Indian Tribe (Amsterdam 1992) 108 blz. met kaarten en illustraties.
   
 9. Franz Laurens Wojciechowski, Ethnohistory of the Paugussett tribes, an exercise in research methodology Proefschrift (Amsterdam 1992) 286 blz. met kaarten en illustraties.
   
 10. Hugo J. Vos, Bont en Bondgenoten: Indianen en Fransen in Canada, 1632-1685 (Heerlen 2008) 308 blz. met kaarten en illustraties.
   
 11. Hugo J. Vos, Vrije Mensen, het Vergeten Volk: de Métis in Canada en de Verenigde Staten (Heerlen 2010) 178 blz. met kaarten en illustraties.
   
 12. F. L. Wojchiechowski en Hugo J. Vos. Indianen van Noord-Amerika. Inspirerende artikelen uit 50 jaar de Kiva. (Heerlen 2014). 304 blz met kaarten en illustraties.
   
 13. IJs-Indianen toen en nu van Hugo J. Vos (2021)
   
 14. Indianen in veelvoud van Frans L. Wojchiechowski (2022)

Extra uitgaven:

 1. H.W. van Woelderen, Meinard Sprenger en zijn Zwartvoet Indianen-collectie. Overdruk uit Zeeuws tijdschrift 18 nr. 5 (1968) 7 blz. met illustraties.
   
 2. Stichting De Kiva, Het Kiva Kleurboek (Heerlen 2005) 28 blz. met illustraties.

Een aantal van deze titels, waaronder 8, 10 en 11 alsmede het Kiva Kleurboek is nog te krijgen. Informatie: dekiva@hotmail.com.