stichting de kiva, indianen, native americans, taalfonds, hulp aan indianen
Hopi slangenpriester bereidt zich voor om af te dalen in de kiva tijdens de Hopi Snake Dance Ceremony, Oraibi, Arizona, ca. 1898. Publiek domein. Credit: University of Southern California. Libraries, California Historical Society. CC BY 3.0

Over de Kiva

Belangstelling voor de Indianen van Noord-Amerika bestaat in ons land al heel lang en is vaak gebaseerd op boeken, speelfilms en verhalen. De groeiende zorg om het milieu is een andere reden. Velen zijn hierdoor kennis gaan nemen van de Indiaanse levenswijze en de Indiaanse visie op de relatie tussen mens en natuur. De mensen met belangstelling voor de Noord-Amerikaanse Indianen hadden rond de jaren 1960 echter weinig of geen contact met elkaar. Om hierin verandering te brengen richtte J. Heijink in 1964 De Kiva op. En al snel sloten veel mensen zich bij De Kiva aan.

De Kiva is een stichting voor iedereen die geïnteresseerd is in de cultuur, de geschiedenis en de huidige situatie van de Indianen in Noord-Amerika. We geven daarover informatie via ons tijdschrift, boeken en landelijke ontmoetingsdagen. Daarnaast steunen we Indiaanse projecten die tot doel hebben de eigen taal en cultuur van de Indiaanse volken te bewaren.

We geven vier keer per jaar een tijdschrift uit van 60 bladzijden. Boeken publiceert De Kiva in de Kiva Reeks. En we komen jaarlijks bij elkaar op de gezellige Kiva Dag.

Via het Kiva Taalfonds steunen we Indiaanse projecten.

stichting de kiva, indianen, native americans, taalfonds, hulp aan indianen
Hopi slangenpriester bereidt zich voor om af te dalen in de kiva tijdens de Hopi Snake Dance Ceremony, Oraibi, Arizona, ca. 1898. Publiek domein. Credit: University of Southern California. Libraries, California Historical Society. CC BY 3.0

Over de Kiva

Belangstelling voor de Indianen van Noord-Amerika bestaat in ons land al heel lang en is vaak gebaseerd op boeken, speelfilms en verhalen. De groeiende zorg om het milieu is een andere reden. Velen zijn hierdoor kennis gaan nemen van de Indiaanse levenswijze en de Indiaanse visie op de relatie tussen mens en natuur. De mensen met belangstelling voor de Noord-Amerikaanse Indianen hadden rond de jaren 1960 echter weinig of geen contact met elkaar. Om hierin verandering te brengen richtte J. Heijink in 1964 De Kiva op. En al snel sloten veel mensen zich bij De Kiva aan.

De Kiva is een stichting voor iedereen die geïnteresseerd is in de cultuur, de geschiedenis en de huidige situatie van de Indianen in Noord-Amerika. We geven daarover informatie via ons tijdschrift, boeken en landelijke ontmoetingsdagen. Daarnaast steunen we Indiaanse projecten die tot doel hebben de eigen taal en cultuur van de Indiaanse volken te bewaren.

We geven vier keer per jaar een tijdschrift uit van 60 bladzijden. Boeken publiceert De Kiva in de Kiva Reeks. En we komen jaarlijks bij elkaar op de gezellige Kiva Dag.

Via het Kiva Taalfonds steunen we Indiaanse projecten.

Geschiedenis van
De Kiva

In 1964 richtte de heer J. Heijink De Kiva op om mensen met interesse in Indianen met elkaar in contact te brengen. Al snel ontstonden ook de landelijke ontmoetingsdagen.

Donateur worden

Wilt u donateur worden? Klik dan hier voor meer informatie.

Kiva Dag

Jaarlijks wordt er voor de donateurs van De Kiva en andere belangstellenden een Kiva Dag georganiseerd. Sinds 2011 hebben we een aantal keer samen met Stichting NANAI een bijeenkomst georganiseerd.

Ons team

De bestuurs- en redactieleden van De Kiva stellen zich hier aan u voor.

Geschiedenis van
De Kiva

In 1964 richtte de heer J. Heijink De Kiva op om mensen met interesse in Indianen met elkaar in contact te brengen. Al snel ontstonden ook de landelijke ontmoetingsdagen.

Donateur worden

Wilt u donateur worden? Klik dan hier voor meer informatie.

Kivadag

Jaarlijks wordt er voor de donateurs van De Kiva en andere belangstellenden een Kiva Dag georganiseerd. Sinds 2011 hebben we een aantal keer samen met Stichting NANAI een bijeenkomst georganiseerd.

Ons team

De bestuurs- en redactieleden van De Kiva stellen zich hier aan u voor.