kiva chetro ketl, stichting de kiva, indianen, native americans
De ruïne van de grote kiva van Chetro Ketl in het Chaco Culture National Historical Park in Nieuw-Mexico. Bron: Wikimedia Commons, publiek domein. Credit: NPS.
Heijink
Bij het 25-jarig jubileum van De Kiva in 1988 ontving de heer Heijink uit handen van Frans Wojciechowski een unieke beaded belt, gemaakt door Eastern Tribes Correspondent Chief Big Eagle van de Golden Hill Paugussett-stam

De geschiedenis van De Kiva

In 1964 richtte de heer J. Heijink De Kiva op om mensen met interesse in Indianen met elkaar in contact te brengen.

Een kiva is een meestal ondergrondse ceremoniële ruimte bij de Pueblo-Indianen in het Zuidwesten van de VS. Het was een ontmoetingsplek voor mannen om allerlei zaken te bespreken, verhalen uit te wisselen, ceremoniële plechtigheden en dansen te houden en kennis door te geven. Om deze reden is indertijd gekozen voor De Kiva als naam voor onze stichting.

Begonnen werd met een gestencilde uitgave van De Kiva, contactblad voor Indianen- en Karl May-vrienden in Nederland.

Al snel ontstonden ook de landelijke ontmoetingsdagen. De heer Heijink deed dit werk met veel liefde en zorg en had daar (samen met zijn vrouw) bijna een weektaak aan. Al spoedig voegden verschillende andere vrijwilligers zich bij de redactie van De Kiva.

Na 23 jaar droeg de inmiddels 80-jarige heer Heijink eind 1986 het hoofdredacteurschap over aan Frans Wojciechowski. Tot aan zijn overlijden in juli 1997 was de heer Heijink echter actief betrokken bij zijn geesteskind.

De ‘dagelijkse leiding’ kon hij echter met een gerust hart overlaten aan zijn opvolger. Frans Wojciechowski was sinds 1979 aan de redactie verbonden en is een gepromoveerd antropoloog. Onder zijn kundige leiding bleef De Kiva groeien. Het wetenschappelijke karakter van De Kiva nam eveneens toe.

Eind 2000 heeft De Kiva een oude traditie nieuw leven ingeblazen. Vanaf het prille begin heeft De Kiva geld overgemaakt naar Indiaanse groepen die ondersteuning nodig hadden. Eind 2000 heeft De Kiva de keus gemaakt om de fondsen te concentreren rond Indiaanse taalprojecten. Het nieuwe redactielid Hugo Vos is zich daar actief mee bezig gaan houden.

Vanaf 1978 heeft De Kiva met een zekere regelmaat boeken uitgegeven. Soms waren dit dunne werken, waarin een bepaald volk kort beschreven werd, maar de meer recente uitgaven zijn heuse boeken. De teller van de Kiva Reeks staat inmiddels op 14 publicaties!

De Kiva gaat met de tijd van betere organisatie en digitalisering mee. Sinds juli 2004 is De Kiva een officiële stichting.

Ook Frans Wojciechowski is een drukbezet man. Lange tijd heeft hij dankzij zijn tomeloze energie lange dagen kunnen maken voor werk, De Kiva en vele andere vrijwilligerstaken. Maar er komt een moment dat lijf en leden om rust vragen.
Sinds 2011 staat De Kiva daarom onder leiding van Hugo Vos.

Lees ook het artikel over het 50-jarig bestaan!

kiva chetro ketl, stichting de kiva, indianen, native americans
De ruïne van de grote kiva van Chetro Ketl in het Chaco Culture National Historical Park in Nieuw-Mexico. Bron: Commons Wikimedia, publiek domein. Credit: NPS.
Heijink
Bij het 25-jarig jubileum van De Kiva in 1988 ontving de heer Heijink uit handen van Frans Wojciechowski een unieke beaded belt, gemaakt door Eastern Tribes Correspondent Chief Big Eagle van de Golden Hill Paugussett-stam

De geschiedenis van De Kiva

In 1964 richtte de heer J. Heijink De Kiva op om mensen met interesse in Indianen met elkaar in contact te brengen.

Een kiva is een meestal ondergrondse ceremoniële ruimte bij de Pueblo-Indianen in het Zuidwesten van de VS. Het was een ontmoetingsplek voor mannen om allerlei zaken te bespreken, verhalen uit te wisselen, ceremoniële plechtigheden en dansen te houden en kennis door te geven. Om deze reden is indertijd gekozen voor De Kiva als naam voor onze stichting.

Begonnen werd met een gestencilde uitgave van De Kiva, contactblad voor Indianen- en Karl May-vrienden in Nederland.

Al snel ontstonden ook de landelijke ontmoetingsdagen. De heer Heijink deed dit werk met veel liefde en zorg en had daar (samen met zijn vrouw) bijna een weektaak aan. Al spoedig voegden verschillende andere vrijwilligers zich bij de redactie van De Kiva.

Na 23 jaar droeg de inmiddels 80-jarige heer Heijink eind 1986 het hoofdredacteurschap over aan Frans Wojciechowski. Tot aan zijn overlijden in juli 1997 was de heer Heijink echter actief betrokken bij zijn geesteskind.

De ‘dagelijkse leiding’ kon hij echter met een gerust hart overlaten aan zijn opvolger. Frans Wojciechowski was sinds 1979 aan de redactie verbonden en is een gepromoveerd antropoloog. Onder zijn kundige leiding bleef De Kiva groeien. Het wetenschappelijke karakter van De Kiva nam eveneens toe.

Eind 2000 heeft De Kiva een oude traditie nieuw leven ingeblazen. Vanaf het prille begin heeft De Kiva geld overgemaakt naar Indiaanse groepen die ondersteuning nodig hadden. Eind 2000 heeft De Kiva de keus gemaakt om de fondsen te concentreren rond Indiaanse taalprojecten. Het nieuwe redactielid Hugo Vos is zich daar actief mee bezig gaan houden.

Vanaf 1978 heeft De Kiva met een zekere regelmaat boeken uitgegeven. Soms waren dit dunne werken, waarin een bepaald volk kort beschreven werd, maar de meer recente uitgaven zijn heuse boeken. De teller van de Kiva Reeks staat inmiddels op 14 publicaties!

De Kiva gaat met de tijd van betere organisatie en digitalisering mee. Sinds juli 2004 is De Kiva een officiële stichting.

Ook Frans Wojciechowski is een drukbezet man. Lange tijd heeft hij dankzij zijn tomeloze energie lange dagen kunnen maken voor werk, De Kiva en vele andere vrijwilligerstaken. Maar er komt een moment dat lijf en leden om rust vragen.
Sinds 2011 staat De Kiva daarom onder leiding van Hugo Vos.

Lees ook het artikel over het 50-jarig bestaan!