taalfonds, stichting De Kiva, donateur worden

Donateur worden

U kunt donateur worden van De Kiva door uw bijdrage over te maken op rekening NL30ABNA0553856537 ten name van Stichting De Kiva, onder vermelding van Nieuwe Kiva-donateur.

IBAN: NL30ABNA0553856537
BIC: ABNANL2A

Stuur uw naam- en adresgegevens, mailadres en eventueel uw telefoonnummer naar info@dekiva.nl.

Maakt u minimaal € 24,50 per kalenderjaar over dan ontvangt u viermaal per jaar het tijdschrift De Kiva. Ook kunt u kiezen of, en zo ja, aan welke andere Kiva-activiteiten u wilt meedoen.

taalfonds, stichting De Kiva, donateur worden

Donateur worden

U kunt donateur worden van De Kiva door uw bijdrage over te maken op rekening NL30ABNA0553856537 ten name van Stichting De Kiva, onder vermelding van Nieuwe Kiva-donateur.

IBAN: NL30ABNA0553856537
BIC: ABNANL2A

Stuur uw naam- en adresgegevens, mailadres en eventueel uw telefoonnummer naar info@dekiva.nl.

Maakt u minimaal € 24,50 per kalenderjaar over dan ontvangt u viermaal per jaar het tijdschrift De Kiva. Ook kunt u kiezen of, en zo ja, aan welke andere Kiva-activiteiten u wilt meedoen.

Meer informatie over ons tijdschrift!

kiva-tijdschrift, stichting de kiva, native americans, indianen