stichting de kiva, native americans, indianen, taalfonds

Publicaties

De Kiva geeft informatie over de Indianen in Noord-Amerika onder andere middels publicaties.

Dat is in de eerste plaats via ons tijdschrift De Kiva. Van een gestencilde uitgave zonder afbeeldingen in de jaren zestig van de vorige eeuw en later een gedrukt tijdschrift met afbeeldingen in zwart-wit is het sinds 2017 een fullcoloruitgave met veel afbeeldingen.

Daarnaast geven we de Kiva Reeks uit. In 1978 verscheen de eerste uitgave Cultuur in crisis. Het meest recente boek Indianen in Veelvoud verscheen in 2022. Net als IJs-Indianen dat een jaar eerder verscheen, is het een fullcolorboek.

stichting de kiva, native americans, indianen, taalfonds

Publicaties

De Kiva geeft informatie over de Indianen in Noord-Amerika onder andere middels publicaties.

Dat is in de eerste plaats via ons tijdschrift De Kiva. Van een gestencilde uitgave zonder afbeeldingen in de jaren zestig van de vorige eeuw en later een gedrukt tijdschrift met afbeeldingen in zwart-wit is het sinds 2017 een fullcoloruitgave met veel afbeeldingen.

Daarnaast geven we de Kiva Reeks uit. In 1978 verscheen de eerste uitgave Cultuur in crisis. Het meest recente boek Indianen in Veelvoud verscheen in 2022. Net als IJs-Indianen dat een jaar eerder verscheen, is het een fullcolorboek.

Tijdschriften

Het tijdschrift De Kiva verschijnt viermaal per jaar. Elk nummer telt 60 bladzijden en is geïllustreerd met veel foto’s. Artikelen gaan over Indiaanse onderwerpen uit verleden en heden.

Boeken

Er verschijnen veel boeken over Indianen, maar wat zijn nu goede boeken? De Kiva vindt het belangrijk dat mensen makkelijk toegang hebben tot betaalbare, goede boeken over Indianen.

Daarom heeft De Kiva een eigen boekwinkel en geven we de Kiva Reeks uit.

Artikelen

Hier kunt u een aantal artikelen lezen die in de loop der jaren verschenen zijn in De Kiva. Het laat de verscheidenheid aan onderwerpen zien waar u in De Kiva over kunt lezen.