De Kiva Reeks

De Kiva Reeks is een serie boeken en brochures over en door Indianen. De opbrengst komt deels ten goede aan het Kiva Taalfonds.

In de Kiva Reeks zijn de volgende titels verschenen:

 1. Wojciechowski, F.L., Cultuur in crisis – Ghost Dance en Peyote Religie bij de Prairie Indianen (Bennebroek 1978). 14 blz. met illustraties. (€ 1,-)
 2. Wojciechowski, F.L., De Irokezen. Een ethnohistorisch overzicht van de vroeg-historische periode tot de huidige tijd (Bennebroek 1979). 39 blz. met kaarten en illustraties.
 3. Cryingwind, Mike (White Wolf), Words from Within – gedichten uit de gevangenis (Bennebroek 1980). 40 blz.
 4. Heyink, J., Van Beringstraat tot Wounded Knee – de  Noord-Amerikaanse Indianen in vogelvlucht (Bennebroek & Zandvoort 1983). 30 blz. met illustraties.
 5. Heyink, J.,  Herman F.C. ten Kate en de Apache Indianen (Bennebroek 1983). 18 blz. en 21 foto’s. (€ 1,50)
 6. Krosenbrink-Gelissen, L.E., Canadese Indiaanse vrouwen op zoek naar hun identiteit (Bennebroek 1985). 95 blz. met kaarten.
 7. Bolhuis, G.W., Het moderne Indiaanse verzet(Amsterdam 1990). 60 blz. met kaarten.
 8. Chief Lone Otter (Donald E. Treadwell), My People, the Unkechaug – the story of a  Long Island Indian Tribe (Amsterdam 1992). 108 blz. met kaarten en illustraties. (€ 7,50)
 9. Wojciechowski, Franz L., Ethnohistory of the Paugussett tribes, an exercise in research methodology Proefschrift (Amsterdam 1992). 286 blz. met kaarten en illustraties.
 10. Vos, Hugo J., Bont en Bondgenoten: Indianen en Fransen in Canada, 1632-1685 (Heerlen 2008). 308 blz. met kaarten en illustraties. (€ 7,50)
 11. Vos, Hugo J., Vrije Mensen, het Vergeten Volk: de Métis in Canada en de Verenigde Staten (Heerlen 2010). 178 blz. met kaarten en illustraties. (€ 7,50)
 12. Wojchiechowski, Frans L. en Hugo J. Vos, Indianen van Noord-Amerika. Inspirerende artikelen uit 50 jaar de Kiva (Heerlen 2014). 304 blz. met kaarten en illustraties.
 13. Vos, Hugo J., IJs-Indianen toen en nu (Heerlen 2021). 320 blz. met kaarten en illustraties. (€ 24,95)
 14. Wojchiechowski, Frans L., Indianen in veelvoud (Heusden 2022). 348 blz. met kaarten en illustraties. (€ 29,95)

Extra uitgaven:

 1. Woelderen, H.W. van, Meinard Sprenger en zijn Zwartvoet Indianen-collectie. Overdruk uit Zeeuws tijdschrift18 nr. 5 (1968). 7 blz. met illustraties.
 2. Stichting De Kiva, Het Kiva Kleurboek (Heerlen 2005). 28 blz. met illustraties. (€ 1,-)

De titels 1, 5, 8, 10, 11, 13 en 14, alsmede het Kiva Kleurboek zijn nog te krijgen. De prijs (exclusief verzendkosten) voor deze uitgaven staat er tussen haakjes achter.

cultuurincrisis, kiva-reeks, stichting de kiva
kiva-reeks, stichting de kiva, indianen, native americans
kiva-reeks, stichting de kiva, indianen, native americans
kiva-reeks, stichting de kiva, indianen, native americans
kiva-reeks, stichting de kiva, indianen, native americans
kiva-reeks, stichting de kiva, indianen, native americans

De Kiva-Reeks

De Kiva Reeks is een serie boeken en brochures over en door Indianen. De opbrengst komt deels ten goede aan het Kiva Taalfonds.

In de Kiva Reeks zijn de volgende titels verschenen:

 1. Wojciechowski, F.L., Cultuur in crisis – Ghost Dance en Peyote Religie bij de Prairie Indianen (Bennebroek 1978). 14 blz. met illustraties. (€ 1,-)
 2. Wojciechowski, F.L., De Irokezen. Een ethnohistorisch overzicht van de vroeg-historische periode tot de huidige tijd (Bennebroek 1979). 39 blz. met kaarten en illustraties.
 3. Cryingwind, Mike (White Wolf), Words from Within – gedichten uit de gevangenis (Bennebroek 1980). 40 blz.
 4. Heyink, J., Van Beringstraat tot Wounded Knee – de  Noord-Amerikaanse Indianen in vogelvlucht (Bennebroek & Zandvoort 1983). 30 blz. met illustraties.
 5. Heyink, J.,  Herman F.C. ten Kate en de Apache Indianen (Bennebroek 1983). 18 blz. en 21 foto’s. (€ 1,50)
 6. Krosenbrink-Gelissen, L.E., Canadese Indiaanse vrouwen op zoek naar hun identiteit (Bennebroek 1985). 95 blz. met kaarten.
 7. Bolhuis, G.W., Het moderne Indiaanse verzet(Amsterdam 1990). 60 blz. met kaarten.
 8. Chief Lone Otter (Donald E. Treadwell), My People, the Unkechaug – the story of a  Long Island Indian Tribe (Amsterdam 1992). 108 blz. met kaarten en illustraties. (€ 7,50)
 9. Wojciechowski, Franz L., Ethnohistory of the Paugussett tribes, an exercise in research methodology Proefschrift (Amsterdam 1992). 286 blz. met kaarten en illustraties.
 10. Vos, Hugo J., Bont en Bondgenoten: Indianen en Fransen in Canada, 1632-1685 (Heerlen 2008). 308 blz. met kaarten en illustraties. (€ 7,50)
 11. Vos, Hugo J., Vrije Mensen, het Vergeten Volk: de Métis in Canada en de Verenigde Staten (Heerlen 2010). 178 blz. met kaarten en illustraties. (€ 7,50)
 12. Wojchiechowski, Frans L. en Hugo J. Vos, Indianen van Noord-Amerika. Inspirerende artikelen uit 50 jaar de Kiva (Heerlen 2014). 304 blz. met kaarten en illustraties.
 13. Vos, Hugo J., IJs-Indianen toen en nu (Heerlen 2021). 320 blz. met kaarten en illustraties. (€ 24,95)
 14. Wojchiechowski, Frans L., Indianen in veelvoud (Heusden 2022). 348 blz. met kaarten en illustraties. (€ 29,95)

Extra uitgaven:

 1. Woelderen, H.W. van, Meinard Sprenger en zijn Zwartvoet Indianen-collectie. Overdruk uit Zeeuws tijdschrift18 nr. 5 (1968). 7 blz. met illustraties.
 2. Stichting De Kiva, Het Kiva Kleurboek (Heerlen 2005). 28 blz. met illustraties. (€ 1,-)

De titels 1, 5, 8, 10, 11, 13 en 14, alsmede het Kiva Kleurboek zijn nog te krijgen. De prijs (exclusief verzendkosten) voor deze uitgaven staat er tussen haakjes achter.

Indianen in Veelvoud 

van Frans Wojciechowski

Toen Europa in de 16e eeuw begon met de kolonisatie van Noord-Amerika, leefden daar honderden vaak veel van elkaar verschillende inheemse volken. Deze verschillen uitten zich op vele gebieden, zoals sociale en politieke organisatie, materiële cultuur, middelen van bestaan, taal en religie.
In de vorige eeuw heeft de Amerikaanse antropologie om meer grip te krijgen op deze grote verscheidenheid, inheems Noord-Amerika verdeeld in een aantal Culture Areas. Deze cultuurgebieden hadden intern vergelijkbare geografische en klimatologische omstandigheden, hetgeen bevorderde dat de er levende inheemse volken verwante culturen en levenswijzen ontwikkelden.
In Europa is het gegeven van de grote verscheidenheid van inheems Noord-Amerika merendeels versluierd gebleven achter de prominente plaats die de Indiaanse volken van slechts een van deze cultuurgebieden in de beeldvorming hebben gekregen, namelijk de Indianen van de Grote Vlakten. Deze Indiaanse volken, in Nederland beter bekend onder de naam Prairie Indianen, zijn voor de gemiddelde Europeaan synoniem met de Noord-Amerikaanse Indianen.

binnenwerk_veelvoud

Voorliggend boek wil de eenzijdigheid van dit beeld bijstellen middels het de revue laten passeren van Indiaanse volken uit de diverse cultuurgebieden, waarbij de grote onderlinge verschillen duidelijk naar voren komen.

Indianen in Veelvoud – De grote verscheidenheid van volken, talen en culturen van inheems Noord-Amerika, 352 bladzijden, 242 afbeeldingen, 37 kaarten en een uitgebreide literatuurlijst.

Bestelinformatie

Indianen in Veelvoud – De grote verscheidenheid van volken, talen en culturen van inheems Noord-Amerika (ISBN 978-90-816068-5-1) is in 2022 uitgegeven door Stichting De Kiva (www.dekiva.nl) en per e-mail te bestellen via info@dekiva.nl of telefonisch bij De Kiva (contactpersoon Anja van der Burgt-Disco): T 0493-696991 of 06-19595956.

Prijs: € 29,95 (exclusief portokosten).

IJs-Indianen toen en nu

van Hugo J. Vos

Ver in het Hoge Noorden leven zo’n 20 Indianenvolken in een omgeving waar dat niet vanzelf gaat. Bittere kou en honger eisten vroeger hun tol. En na de komst van de blanken kwamen daar ziekten, alcohol en misbruik bij. Toch hebben de IJs-Indianen tot op de dag van vandaag hun cultuur en hun taal weten te behouden. Ver weg van grote blanke steden leven ze in kleine dorpjes en voorzien ze door jacht en visserij in hun onderhoud.

Dit boek behandelt alle Indianenvolken van het Hoge Noorden. Naast de traditionele cultuur en de geschiedenis besteedt Hugo J. Vos veel aandacht aan de hedendaagse situatie van de Indianen met nadruk op hun strijd om behoud van hun land, hun zelfbestuur en hun eigen cultuur.

Maak dankzij de vlot geschreven hoofdstukken en de vele foto’s en kaarten kennis met de minst bekende Indianenvolken van Noord-Amerika en ontdek hoe kleurrijk hun verleden, heden en toekomst is.

IJs-Indianen toen en nu, 320 bladzijden, 198 afbeeldingen, 46 kaarten en een uitgebreide literatuurlijst.

Bestelinformatie

IJs-Indianen toen en nu (ISBN 978-90-816068-2-0) is in 2021 uitgegeven door Stichting De Kiva (www.dekiva.nl) en per e-mail te bestellen via info@dekiva.nl of telefonisch bij De Kiva (contactpersoon secretaris Anja van der Burgt-Disco): T 0493-696991 of 06-19595956.

Prijs: € 24,95 (exclusief portokosten). Hiervan gaat € 10,- naar het Kiva Taalfonds.

Vrije Mensen, het vergeten volk

van Hugo J. Vos

metis-binnenwerk

Dit boek brengt het Métis-volk voor het eerst in Nederland onder de aandacht. Het vertelt over het ontstaan, de cultuur, geschiedenis en hedendaagse situatie van dit bijzondere volk. De Métis zijn geen Indianen en tegelijkertijd toch ook weer wel.

De Métis zijn een halfbloedvolk, rond 1750 ontstaan uit Franse bonthandelaren en Indiaanse vrouwen. Hun cultuur is een schitterende mengeling van Franse en Indiaanse elementen. Ze leefden op de Noordelijke Plains, op het grensgebied van Canada en de VS.

In de loop van de 19e eeuw zijn zij, net als de Indiaanse volken, verdreven van hun grondgebied. Tweemaal hebben ze zich in een oorlog verzet tegen de komst van de blanken. De tweede keer verloren de Métis zowel hun land als hun plek in de Canadese en Amerikaanse samenleving. Pas vanaf 1970 kwam daar verandering in. Net als de Indianen waar ze zo sterk mee verwant zijn, kwamen de Métis met succes op voor hun land- en jachtrechten. Ook de Métis-cultuur bloeit weer bij jong en oud.

Vrije mensen, het vergeten volk, 178 bladzijden, 55 afbeeldingen, 7 kaarten, veel citaten en een uitgebreide literatuurlijst.

Bestelinformatie

Vrije mensen, het vergeten volk (ISBN 978-90-816068-1-3) is in 2010 uitgegeven door Stichting De Kiva (www.dekiva.nl) en per e-mail te bestellen via info@dekiva.nl of telefonisch bij De Kiva (contactpersoon Anja van der Burgt-Disco): T 0493-696991 of 06-19595956.

Prijs: € 7,50 (exclusief portokosten).

Bont en bondgenoten

van Hugo J. Vos

bont-binnenwerk

Dit boek geeft inzicht in de relaties tussen Indianen en Fransen in Canada in de periode 1632-1685.

Het laat op meeslepende wijze de vroege geschiedenis zien van zowel de Franse kolonie Canada als van de Indiaanse volken in het noordoosten van Amerika.

Canada, rond 1600: Indiaanse volken jaagden, verbouwden mais en verhandelden bont, tabak en visnetten. Ze voerden oorlog en sloten vrede.

Toen kwamen de blanken: Fransen, Engelsen en Nederlanders. Zij brachten nieuwe handelsproducten, een nieuwe godsdienst en gevaarlijke nieuwe ziekten. Toch bleven de meeste Indianen hun leven leiden zoals daarvoor en waren het vooral de Fransen die zich aanpasten. De Fransen kwamen aan de mond van de St. Lawrence Rivier terecht en stichtten daar Québec. Ze handelden met de Montagnais, Algonkin en Huron, volken die al eeuwen in oorlog waren met de Irokezen.

In de periode erna probeerden de Fransen de bonthandel te domineren. Daarvoor sloten zij ook militaire bondgenootschappen met de Indianen. Hun bondgenoten werden echter tussen 1640 en 1655 vrijwel geheel vernietigd door de Irokezen. In de jaren daarna zochten de naar het westen gevluchte Indiaanse handelaren weer contact met Québec. Geleidelijk trokken Franse handelaren zelf ook naar het westen en namen de Fransen steeds meer het initiatief in de handels- en militaire contacten met de Indianen. Uiteindelijk versloeg de Frans-Indiaanse coalitie de Irokezen.

Bont en bondgenoten, 308 bladzijden, veel kaarten en afbeeldingen en een uitgebreide literatuurlijst.

Bestelinformatie

Bont en bondgenoten – Indianen en Fransen in Canada 1632-1685  (ISBN 978-90-568169-7-1) is in 2008 uitgegeven door Stichting De Kiva (www.dekiva.nl) en per e-mail te bestellen via info@dekiva.nl of telefonisch bij De Kiva (contactpersoon Anja van der Burgt-Disco): T 0493-696991 of 06-19595956.

Prijs: € 7,50 (exclusief portokosten).

My People, the Unkechaug

van Chief Lone Otter (Donald E. Treadwell)

unkechaug_binnenwerk

Dit is het eerste boek dat over de Unkechaug werd geschreven en bovendien door een stamlid en voormalige chief.

Het is geen afstandelijk, objectief verslag, maar een levendige beschrijving gebaseerd op ervaring uit de eerste hand en actieve deelname aan stamaangelegenheden.

Meer dan 380 jaar geleden was het eerste contact tussen de Nederlandse West-Indische Compagnie en de Unkechaug.

De Nederlandse kolonie Nieuw-Nederland (het latere New York) had een actieve handelsrelatie met de Unkechaug, maar blijkbaar niet altijd in het voordeel van de stam.

My People, the Unkechaug, 108 bladzijden, 2 kaarten en 12 illustraties.

Bestelinformatie

My People, the Unkechaug – the story of a Long Island Indian Tribe (ISBN 90-74268-01-3) is in 1992 uitgegeven door Stichting De Kiva (www.dekiva.nl) en per e-mail te bestellen via info@dekiva.nl of telefonisch bij De Kiva (contactpersoon Anja van der Burgt-Disco): T 0493-696991 of 06-19595956.

Prijs: € 7,50 (exclusief portokosten).

Dr. Herman F.C. ten Kate en de Apache Indianen

van J. Heyink

Studie over het werk van de Nederlandse arts en antropoloog Herman F.C. ten Kate (1858-1931) in het zuidoosten van de Verenigde Staten.

Dr. Herman F.C. ten Kate en de Apache Indianen, 18 bladzijden en 21 foto’s.

tenkate_binnenwerk, kiva-reeks

Bestelinformatie

Dr. Herman F.C. ten Kate en de Apache Indianen is in 1983 uitgegeven door Stichting De Kiva (www.dekiva.nl) en per e-mail te bestellen via info@dekiva.nl of telefonisch bij De Kiva contactpersoon Anja van der Burgt-Disco): T 0493-696991 of 06-19595956.

Prijs: € 1,50 (exclusief portokosten).

Cultuur in crisis

van F.L. Wojciechowski

cultuurcrisis_binnenwerk

In de jaren zestig van de 19e eeuw begonnen de VS met de onderwerping van de Prairie-Indianen en de kolonisatie van hun gebied. Binnen enkele tientallen jaren waren deze stammen verslagen en op reservaten geplaatst. Door de uitroeiing van de bizon en het verlies van het grootste deel van hun stamgebied was de oude levenswijze onmogelijk geworden. Hierdoor en door de actieve a-

culturele politiek van de Amerikaanse regering raakten deze samenlevingen totaal ontwricht.

Met dit boekje laten we zien hoe de Prairie-Indianen reageerden op deze door externe factoren teweeggebrachte plotselinge ondergang van hun eigen cultuur en levenswijze.

Er ontstonden nieuwe religieuze bewegingen: de Ghost Dance en de Peyote Religie

Cultuur in crisis – Ghost Dance en Peyote Religie bij de Prairie Indianen, 13 bladzijden en 4 bladzijden illustraties. 

Bestelinformatie

Cultuur in crisis – Ghost Dance en Peyote Religie bij de Prairie Indianen is in 1978 uitgegeven door Stichting De Kiva (www.dekiva.nl) en per e-mail te bestellen via info@dekiva.nl of telefonisch bij De Kiva contactpersoon Anja van der Burgt-Disco): T 0493-696991 of 06-19595956.

Prijs: € 1,00 (exclusief portokosten).