kiva-tijdschrift, stichting de kiva, native americans, indianen
tijdschrift binnenwerk, tijdschrift de Kiva

Tijdschrift De Kiva

De Kiva verschijnt viermaal per jaar. Elk nummer telt 60 bladzijden en is geïllustreerd met veel foto’s in kleur en zwart-wit.

Artikelen gaan over Indiaanse onderwerpen uit heden en verleden. We proberen daarbij zowel actueel nieuws te brengen als achtergronden te belichten. Vooral de hedendaagse situatie heeft aandacht, omdat ook nu nog de Indiaanse volken te maken hebben met discriminatie, onrecht, armoede en onbegrip.

Ook verschijnen achtergrondartikelen die bepaalde onderwerpen uit de cultuur of geschiedenis van de Indianen diepgaand behandelen. Denk bijvoorbeeld aan oorlogen, de Alaska Native Claims Settlement Act of de kunst van het pottenbakken. Maar ook verhalen van bekende en minder bekende Indianen, de geschiedenis van een volk, hedendaagse kunstenaars.

Verder houdt De Kiva het recente nieuws over Indianen in de Nederlandse dagbladen bij in een kritisch overzicht.

Ten slotte wordt de lezer door boek- en filmbesprekingen attent gemaakt op nieuw verschenen literatuur en films over en/of door Indianen.

Bij elk nummer van De Kiva zit een boekenlijst met een selectie uit het aanbod van boeken van de Kiva-boekwinkel.

Tijdschrift De Kiva

De Kiva verschijnt viermaal per jaar. Elk nummer telt 60 bladzijden en is geïllustreerd met veel foto’s in kleur en zwart-wit.

Artikelen gaan over Indiaanse onderwerpen uit heden en verleden. We proberen daarbij zowel actueel nieuws te brengen als achtergronden te belichten. Vooral de hedendaagse situatie heeft aandacht, omdat ook nu nog de Indiaanse volken te maken hebben met discriminatie, onrecht, armoede en onbegrip.

Ook verschijnen achtergrondartikelen die bepaalde onderwerpen uit de cultuur of geschiedenis van de Indianen diepgaand behandelen. Denk bijvoorbeeld aan oorlogen, de Alaska Native Claims Settlement Act of de kunst van het pottenbakken. Maar ook verhalen van bekende en minder bekende Indianen, de geschiedenis van een volk, hedendaagse kunstenaars.

Verder houdt De Kiva het recente nieuws over Indianen in de Nederlandse dagbladen bij in een kritisch overzicht.

Ten slotte wordt de lezer door boek- en filmbesprekingen attent gemaakt op nieuw verschenen literatuur en films over en/of door Indianen.

Bij elk nummer van De Kiva zit een boekenlijst met een selectie uit het aanbod van boeken van de Kiva-boekwinkel.

kiva-tijdschrift, stichting de kiva, native americans, indianen
tijdschrift binnenwerk, tijdschrift de Kiva

Inhoudsopgave meest recente nummer

Inhoudsopgave De Kiva 60e jaargang no. 4, oktober – december 2023

Van de redactie

De Métis en Treaty #3

Wallowa Lake, rustplaats Old Chief Joseph

Pottenbakken – het westen van Noord-Amerika

Tsianina Redfeather Blackstone

Indiaanse relaties: de familie Van Tassel

Pablita Velarde

Indiaans nieuws in de Nederlandse dagbladen – deel 75

Rooksignalen uit Indiaans Amerika (59)

Lezersservice

Boekenlijst – aparte bijlage

Proefnummer aanvragen

Wilt u graag een proefnummer van De Kiva ontvangen? Vraag dan een gratis exemplaar aan bij het secretariaat. Vermeld in uw mail uw naam- en adresgegevens.

Inhoudsopgave meest recente nummer

Inhoudsopgave De Kiva 60e jaargang no. 4, oktober – december 2023

Van de redactie

De Métis en Treaty #3

Wallowa Lake, rustplaats Old Chief Joseph

Pottenbakken – het westen van Noord-Amerika

Tsianina Redfeather Blackstone

Indiaanse relaties: de familie Van Tassel

Pablita Velarde

Indiaans nieuws in de Nederlandse dagbladen – deel 75

Rooksignalen uit Indiaans Amerika (59)

Lezersservice

Boekenlijst – aparte bijlage

Proefnummer aanvragen

Wilt u graag een proefnummer van De Kiva ontvangen? Vraag dan een gratis exemplaar aan bij het secretariaat. Vermeld in uw mail uw naam- en adresgegevens.