kiva-tijdschrift, stichting de kiva, native americans, indianen
tijdschrift binnenwerk, tijdschrift de Kiva

Tijdschrift De Kiva

De Kiva verschijnt viermaal per jaar. Elk nummer telt 60 bladzijden en is geïllustreerd met veel foto’s in kleur en zwart-wit.

Artikelen gaan over Indiaanse onderwerpen uit heden en verleden. We proberen daarbij zowel actueel nieuws te brengen als achtergronden te belichten. Vooral de hedendaagse situatie heeft aandacht, omdat ook nu nog de Indiaanse volken te maken hebben met discriminatie, onrecht, armoede en onbegrip.

Ook verschijnen achtergrondartikelen die bepaalde onderwerpen uit de cultuur of geschiedenis van de Indianen diepgaand behandelen. Denk bijvoorbeeld aan oorlogen, de Alaska Native Claims Settlement Act of de kunst van het pottenbakken. Maar ook verhalen van bekende en minder bekende Indianen, de geschiedenis van een volk, hedendaagse kunstenaars.

Verder houdt De Kiva het recente nieuws over Indianen in de Nederlandse dagbladen bij in een kritisch overzicht.

Ten slotte wordt de lezer door boek- en filmbesprekingen attent gemaakt op nieuw verschenen literatuur en films over en/of door Indianen.

Bij elk nummer van De Kiva zit een boekenlijst met een selectie uit het aanbod van boeken van de Kiva-boekwinkel.

Tijdschrift De Kiva

De Kiva verschijnt viermaal per jaar. Elk nummer telt 60 bladzijden en is geïllustreerd met veel foto’s in kleur en zwart-wit.

Artikelen gaan over Indiaanse onderwerpen uit heden en verleden. We proberen daarbij zowel actueel nieuws te brengen als achtergronden te belichten. Vooral de hedendaagse situatie heeft aandacht, omdat ook nu nog de Indiaanse volken te maken hebben met discriminatie, onrecht, armoede en onbegrip.

Ook verschijnen achtergrondartikelen die bepaalde onderwerpen uit de cultuur of geschiedenis van de Indianen diepgaand behandelen. Denk bijvoorbeeld aan oorlogen, de Alaska Native Claims Settlement Act of de kunst van het pottenbakken. Maar ook verhalen van bekende en minder bekende Indianen, de geschiedenis van een volk, hedendaagse kunstenaars.

Verder houdt De Kiva het recente nieuws over Indianen in de Nederlandse dagbladen bij in een kritisch overzicht.

Ten slotte wordt de lezer door boek- en filmbesprekingen attent gemaakt op nieuw verschenen literatuur en films over en/of door Indianen.

Bij elk nummer van De Kiva zit een boekenlijst met een selectie uit het aanbod van boeken van de Kiva-boekwinkel.

kiva-tijdschrift, stichting de kiva, native americans, indianen
tijdschrift binnenwerk, tijdschrift de Kiva

Inhoudsopgave meest recente nummer

Inhoudsopgave De Kiva 60e jaargang no. 1, januari – maart 2023

Van de redactie
Nederlanders en Indianen in Kansas en Nebraska
Ledenadministratie
Het Embudo Mountain-gevecht
De Munsee-Indianen en hun strijd voor taalbehoud
John Fawcett
Moses J. Brings Plenty
De Cayuse-Indianen
Het gevecht aan de oevers van Lovewell Pond
Rooksignalen uit Indiaans Amerika (56)
Kiva Dag 2023
Boekenlijst – aparte bijlage

Proefnummer aanvragen

Wilt u graag een proefnummer van De Kiva ontvangen? Vraag dan een gratis exemplaar aan bij het secretariaat. Vermeld in uw mail uw naam- en adresgegevens.

Inhoudsopgave meest recente nummer

Inhoudsopgave De Kiva 60e jaargang no. 1, januari – maart 2023

Van de redactie
Nederlanders en Indianen in Kansas en Nebraska
Ledenadministratie
Het Embudo Mountain-gevecht
De Munsee-Indianen en hun strijd voor taalbehoud
John Fawcett
Moses J. Brings Plenty
De Cayuse-Indianen
Het gevecht aan de oevers van Lovewell Pond
Rooksignalen uit Indiaans Amerika (56)
Kiva Dag 2023
Boekenlijst – aparte bijlage

Proefnummer aanvragen

Wilt u graag een proefnummer van De Kiva ontvangen? Vraag dan een gratis exemplaar aan bij het secretariaat. Vermeld in uw mail uw naam- en adresgegevens.